Doç. Dr. SONEL BOSNALI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. SONEL BOSNALI

T: (0282) 250 2642

M sbosnali@nku.edu.tr

W sbosnali.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Fransız Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: INALCO (FRANSA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:DİL, EDEBİYAT VE TOPLUM
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DİLBİLİM
Öğrenim Yılları: 2003
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: INALCO (FRANSA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:DİL, EDEBİYAT VE TOPLUM
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DİLBİLİM
Öğrenim Yılları: 1998
Tez:
Lisans
Üniversite: INALCO (FRANSA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:DİL, EDEBİYAT VE UYGARLIKLAR
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DOĞU DİLLERİ VE FRANSIZCA ÖĞRETİMİ (FLE) YANDALI
Öğrenim Yılları: 1997
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Farsça:Gelişmiş
Fransızca:Gelişmiş
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
2012-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
2010-2012
Yrd. Doç. Dr. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / ANTROPOLOJİ
2008-2013
Yrd. Doç. Dr. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2004-2010
Öğr. Gör. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2003-2004
Araş. Gör. IFRI (FRANSA)
1999-2001
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
2014-2015
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2014-2015
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL B.E. FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
2014-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2013-2016
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2012-2014
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
2011-2012
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, EĞİTİM ÖĞRETİM KOM.
2011-
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2010-2013
Yabancı Diller Birim Koordinatörü BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU - MODERN DİLLER BİRİMİ
2008-2010
Yönetim Kurulu Üyeliği BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
2004-2007
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Dilbilim/Dilbilimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Tilbe A., Bosnalı S., Editörden, Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 3, pp. 9-18, 2016.
Vaka Takdimi EBSCO Erişim Linki
2. BOSNALI S., Değinim Durumundaki Azınlık Dillerinin Sürdürümü, Border Crossing, vol. 6, pp. 292-304, 2016.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
3. BOSNALI S., Er F., Les Gens du Balto´da Kullanılan Sözcükler Açısından “Genç Dili” Üzerine Toplumdilbilimsel Bir İnceleme, Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 3, pp. 71-88, 2015.
Özgün Makale MLA , EBSCO, CEEOL, ASOS, ARASTİRMAX, TEİ Erişim Linki
4. BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Fransızca Öznellik ve Türkçe Dilek-İstek Kipleri, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 28, pp. 273-284, 2015.
Özgün Makale Index Copernicus, ASOS Erişim Linki
5. Tilbe A., Bosnalı S., Sunuş/Presentation, Humanitas, vol. 2, pp. 9-16, 2014.
Vaka Takdimi EBSCO Erişim Linki
6. Tilbe A., Bosnalı S., Sunuş/Presentation, Humanitas, vol. 2, pp. 9-14, 2014.
Vaka Takdimi EBSCO Erişim Linki
7. Tilbe A., Bosnalı S., Sunuş/Presentation, Humanitas, vol. 1, pp. 9-14, 2013.
Vaka Takdimi EBSCO Erişim Linki
8. Tilbe A., Bosnalı S., Sunuş/Presentation, Humanitas, vol. 1, pp. 9-16, 2013.
Vaka Takdimi Endekste taranmıyor
9. BOSNALI S., Dil Edimi Açısından Halaççanın Konumu, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, pp. 45-67, 2012.
Özgün Makale ASOS, CEEOL, DOAJ, EBSCO, IndexCopernicus, Index Islamicus, MLA International Bibliography, International Medieval Bibliography, PECYA, ProQuest, Serials Solutions, TÜBİTAK‐ULAKBİM, Ulrich´s periodicals directory Erişim Linki
10. BOSNALI S., İranlı Azerbaycan Türklerinde Dil Aktarımı, Türk Dilleri Araştırmaları, vol. 21, pp. 27-45, 2011.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
11. BOSNALI S., Halaççanın Yitim ve Değişim Sürecine Tasarlama Kipleri Açısından Bir Bakış, bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 67-86, 2010.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
12. BOSNALI S., İran´da Diller İlişkisi, Diller Çatışması:Azeri Türkçesinin Konumu ve İşlevine Toplumdilbilimsel Bir Bakış, Dilbilim Araştırmaları, pp. 111-122, 2004.
Özgün Makale MLA
13. BOSNALI S., Islam, langue et littérature turques azéri en Iran, Les Annales de l´Autre Islam, pp. 279, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
14. BOSNALI S., İran Türklerinin Dil ve Toplumsal Kimliği, Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, pp. 669, 2001.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
15. BOSNALI S., Ionnnou Y., Metral F., Yon M. (Ed.). Chypre et la Méditerranée orientale, Les Annales de l’Autre Islam, Les annales de l´autre Islam, pp. 289-292, 2000.
Kitap Kritiği Endekste taranmıyor
16. Tilbe A., Bosnalı S., Sunuş/Presentation, Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 3, pp. 9-16.
Vaka Takdimi EBSCO Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAHRAMAN C., BOSNALI S., Türkçe ve Japoncada Kanıtsallık, Söylem Filoloji Dergisi, cilt 2, ss. 129-149, 2017.
Özgün Makale Index Copernicus, SIS, ASOS Erişim Linki
2. BOSNALI S., X. Yüzyıl Hotan Türkçesinde Değişken Genizliler, (J. Hamilton, Fransızcadan Çeviri), Türk Dilleri Araştırmaları, cilt 18, ss. 471-479, 2008.
Diğer Ulusal bilimsel dergilerde yayımlanmış makale çevirisi Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. BOSNALI S., Kodlaştırma ve Standartlaştırma: İran Azerbaycan Türkçesi Örneğinde Varlıq Dergisi ve Cevat Heyet, Varlıq, cilt 1, ss. 7-16, 2016.
Özgün Makale
2. Bosnalı S., Toplumdilbilim : Disiplinler Arası (Özerk) Bir Alan, Dil ve Edebiyat Dergisi, ss. 50-54, 2012.
Özgün Makale Erişim Linki
3. BOSNALI S., İran’da Türk Varlığı ve Varlıq Dergisi 2, Varlıq, cilt 117, ss. 53-60, 2001.
Özgün Makale Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
4. BOSNALI S., Doerfer, Gerhard. The Suffixe of the Third Person Plural of the Verb in Khorasan TurkicMarek Stachowski (éd.), Languages and Culture of Turkic Peoples, Abstracta Iranica, cilt 22, ss. 111-117, 2001.
Kitap Kritiği Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar Erişim Linki
5. BOSNALI S., Doerfer, Gerhard. Turkic Languages of Iran in : J. Lars ; E. A. Csató, The Turkic Languages, Abstracta Iranica, cilt 22, ss. 273-283, 2001.
Kitap Kritiği Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar Erişim Linki
6. BOSNALI S., Karimi, Mohammad-Reha. Moqaddame-i bar tari?-e ta?avvolat-e zaban-e torki-e a?ari. Zanjan, Ent. Zangan, 1378, 60 p. [Introduction à l’histoire de l’évolution de la langue turc-azérie], Abstracta Iranica, cilt 22, 2001.
Kitap Kritiği Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar Erişim Linki
7. BOSNALI S., Pomarska, Marzanna. New-Persian Loanwords in Anatolian-Turkish Dialects (2) , in : Stachowski Marek (éd.), Languages and Culture of Turkic Peoples. Krakow, Studia Turcologica Cracoviensia 5, Abstracta Iranica, cilt 22, ss. 193-208, 2001.
Kitap Kritiği Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar Erişim Linki
8. BOSNALI S., Salimi, Housseyn-qouli. Räsmolkhättimiz Häqqindä. Äsmär, Täbriz, 2000, 160 p. [À propos de notre orthographe], Abstracta Iranica, cilt 22, 2001.
Kitap Kritiği Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar Erişim Linki
9. BOSNALI S., Šo‘ar, Mohammad Reha. Farhang-e vaze-ha-ye kohan dar zaban-e emruz-e A?arbayjan. Tehran, Bal?, 1378, 184 p. [Dictionnaire des mots anciens de la langue actuelle de l’Azerbaïdjan], Abstracta Iranica, cilt 22, 2001.
Kitap Kritiği Uluslararası diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BOSNALI S., ŞAFAK Z., Göç Üzerine Yazın ve Kültür İncelemeleri, Bölüm: Bulgaristan Türk Göçmenlerinde Dil Değinimi, Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör: Ali Tilbe, Sonel Bosnalı, 2016.
Bilimsel Kitap
2. BOSNALI S., Tehlikedeki Türk Dilleri II A: Örnek Çalışmalar, Bölüm: The Khalaj People and Their Language, Yayın Yeri: International Turkic Academy, Editör: Eker Süer, Şavk Ülkü Çelik, 2016.
Bilimsel Kitap
3. BOSNALI S., EKER S., ERDEM M., ERDAĞI DOĞUER F. B., KOCA SARI S., Tehlikedeki Türk Dilleri I: Kuramsal ve Genel Yaklaşımlar, Bölüm: Tehlikedeki Diller: Temel Kavramlar, Yayın Yeri: International Turkic Academy, Editör: Eker Süer, Şavk Ülkü Çelik, 2016.
Bilimsel Kitap
4. BOSNALI S., Turkology in Turkey (Sellected Papers), Bölüm: İran’da “diller çatışması” ve Azeri Türkçesinin konumuna Toplumdilbilimsel bir bakış, Yayın Yeri: SZEGED, Editör: Károly László, 2007.
Bilimsel Kitap
5. BOSNALI S., Contact des Langues II: Les mots voyageurs et l´Orient, Bölüm: Naci Tokmak, Les éléments persans dans les proverbes turcs (Türkçeden Fransızcaya Çeviri), Yayın Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Editör: Bozdemir Michel, Bosnalı Sonel, 2006.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Bosnalı S., Morphologie flexionnelle du français, Yayın Yeri: Yayım aşamasında, 2018.
Bilimsel Kitap
2. BOSNALI S., İran Azerbaycan Türkçesi: Toplumdilbilimsel Bir İnceleme, Yayın Yeri: Kebikeç, Editör: Mehmet Ölmez, 2007.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ŞAFAK Z., BOSNALI S., Bulgaristan Türk Göçmenlerinin Uyum Sürecinin Dilsel Boyutuna Düzenek Kaydırımı/Karışımı Açısından Yaklaşmak, The Migration Conference 2017 (23.08.2017-26.08.2017).
Özet bildiri
2. BOSNALI S., DİKMEN F., Türk Öğrencilerin Fransızca İlgeç Kullanımlarında Karşılaşılan Yanlışlar, ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (20.04.2017-23.04.2017).
Özet bildiri
3. BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Türk Öğrencilerin Fransızca Tanımlık Yanlışları, ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (20.04.2017-23.04.2017).
Özet bildiri
4. BOSNALI S., ŞAFAK Z., Dil Değinimi Açısından Bulgaristan Türk Göçmenlerinin Dil Kullanımları, Turkish Migration Conference 2016 (12.07.2016-15.07.2016).
Özet bildiri
5. BOSNALI S., KAHRAMAN C., Moods and Modality in the Turkish and Japanese dream narration, LILA´15 / Linguistics and Language Conference Proceedings (29.06.2015-30.06.2015).
Tam metin bildiri
6. BOSNALI S., Temas (değinim) durumundaki azınlık dillerinin sürdürümü, 1st International Conference Endangered Languages: Crimean Tatar and Other Turkic Languages in UkraineЗАГРОЖЕНІ МОВИ.КРИМСЬКОТАТАРСЬКАТА ІНШІ ТЮРКСЬКІ МОВИВ УКРАЇНІ (26.09.2014-27.09.2014).
Tam metin bildiri
7. BOSNALI S., Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde İran’ın Etnik ve Dilsel Coğrafyası, Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu (07.03.2012-09.03.2012).
Tam metin bildiri
8. BOSNALI S., Kadın ve Dil Aktarımı: Türk Dilli İranlı Kadınların Dil Tutumları, Uluslararası Mültidisipliner Kadın Kongresi (21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar. Değişim ve Güçlenme) (08.04.2010-10.04.2010).
Tam metin bildiri
9. BOSNALI S., Halaç Türkçesinde Gelecek Zaman: Biçim, Değişke ve Kullanım, Uluslararası Türk Dili Kurultayı (20.10.2008-25.10.2008).
Tam metin bildiri
10. BOSNALI S., Halaç Türkçesinde Buyruk, İstek, Şart ve Gereklilik Tümceleri, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi 2007, Bildiriler, Türkçenin Söz Dizimi ve Üslup Arayışları, C.1 Türkçenin Söz Dizimi (27.08.2007-29.08.2007).
Tam metin bildiri
11. BOSNALI S., İran Azerbaycan Türklerinde Dil Aktarımı ve Azınlıklaşma Süreci, Kazakistan ve Türkiye´nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu Bildirileri (21.05.2007-23.05.2007).
Tam metin bildiri
12. BOSNALI S., İran Halacistan Bölgesinin Etnik-dilsel Yapısı ve Halaç Türkçesi, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu Bildiriler (25.04.2007-27.04.2007).
Tam metin bildiri
13. BOSNALI S., İran Azeri Türkçesinde İşlevsizleşme Süreci, Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri (26.09.2006-27.09.2006).
Tam metin bildiri
14. BOSNALI S., Les langues minoritaires à l’heure de la globalisation : le cas du turc d’ Azerbaïdjan iranien à travers le lexique d’informatique, Emprunt linguistique dans l’espace arabo-turco-persan et méditerranéen (25.05.2005-28.05.2005).
Sözlü Bildiri
15. BOSNALI S., Azerbaidjanais, langue polynomique ou sans nom?, Azerbaïdjan d´aujourd’hui (Langue, littérature et société) (12.05.2004-14.05.2004).
Sözlü Bildiri
16. BOSNALI S., Emprunt lexical en turc azéri d´Iran, Contact des langues II: Les mots voyageurs et l?Orient (02.06.2003-03.06.2003).
Tam metin bildiri
17. BOSNALI S., Patrimoine linguistique en situation de contact: le cas du turc d´Azerbaidjan en Iran, Contact des langues dans l´espace arabo-turco-persan I (09.05.2001-10.05.2001).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. BOSNALI S., ER F., Les Gens Du Balto’da Kullanılan Sözcükler Açısından “Genç Dili” Üzerine Toplumdilbilimsel Bir İnceleme, XI. Ulusal Frankofoni Kongresi (11.05.2015-13.05.2015).
Özet bildiri
2. BOSNALI S., İran Azerbaycan Türkçesinin Kodlaştırma-Standartlaştırma Sürecinde Varlıq Dergisi ve Cevat Heyet, Türkçenin Varlığı İçin 5. Türkoloji Günü (05.05.2015-05.05.2015).
Sözlü Bildiri
3. BOSNALI S., Fransızcada Karşılıklılık Bildiren Eylem Biçimleri, VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi (16.05.2012-18.05.2012).
Tam metin bildiri
4. BOSNALI S., Dil Planlaması ve Standartlaşma Kapsamında Yeni Lisan Hareketine Toplumdilbilimsel Bir Yaklaşım, 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Milli Edebiyat Çalıştayı (03.05.2011-05.05.2011).
Tam metin bildiri
5. BOSNALI S., Dil Edimi Bakımından Halaççanın Konumu, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2010:İRAN TÜRKOLOJİSİ: KONULAR, SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR (22.06.2010-25.06.2010).
Sözlü Bildiri
Editörlükler
1. Göç Konferansı 2017 Seçilmiş Bildiriler, Yayın Yeri: TRANSNATIONAL PRESS LONDON, Editör (20.12.2017-).
Uluslararası Kitap
2. TİDSAD Türk ve İslam Dünyası Araştırmalar Dergisi, Yayın Yeri: TİDSAD (01.01.2017-).
Uluslararası Dergi
3. Border Crossing 6(2), Yayın Yeri: TRANSNATIONAL PRESS LONDON, Editör (01.06.2016-).
Uluslararası Dergi Erişim Linki
4. Göç Üzerine Yazin ve Kültür İncelemeleri, Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör.
Uluslararası Kitap
5. HUMANITAS Sosyal Bilimler Dergisi (Sayı: 1,2,3,4,5,6,7,8), Yayın Yeri: Ege Basım, Editör (01.01.2013-01.01.2017).
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO Erişim Linki
6. Communication and Linguistics Studies, Yayın Yeri: Science Publishing Group, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Erişim Linki
7. International Journal of Language and Linguistics, Yayın Yeri: Science Publishing Group, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Erişim Linki
8. Contact des Langues II: Les mots voyageurs et l´Orient, Yayın Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Editör.
Uluslararası Kitap
9. VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi - Bildiriler / VIIIe Congrès national de francophonie - Actes, Yayın Yeri: NKU, Editör.
Ulusal Kitap Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. PEGEM Eğitim ve Öğretim Dergisi (01.12.2017-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
2. Journal of Endangered Languages: Turkic Languages (JofEL) / Tehlikedeki Diller Dergisi-Türk Dilleri (TDD) (29.05.2017-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
3. Border Crossing (01.01.2016-), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi EBSCO Erişim Linki
4. Education and Linguistics Research (08.09.2015-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Erişim Linki
5. HUMANITAS Sosyal Bilimler Dergisi (01.02.2013-), Hakemlik Sayısı:12.
Uluslararası Dergi CEOL, EBSCO Erişim Linki
6. Dil Araştırmaları, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
7. International Journal of Applied Linguistics and Translation, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
8. International Journal of Language and Linguistics (IJLL), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
9. Tehlikedeki Diller Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
10. Humanitas, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
11. HUMANITAS Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi MLA
12. International Journal of Language and Linguistics, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi
13. International Journal of Language and Linguistics, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi JournalSeek, Polish Scholarly Bibliography
14. Tarih Okulu Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ASOS, Research Bible
15. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
16. BİLİG, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SSCI
17. The Journal of Academic Social Science Studies, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi
Ulusal Projeler
1. Ovakent Özbeklerinde Çok Dillilik ve Dil Sürdürümü, BAP, Yürütücü, 13.09.2017-Devam Ediyor.
2. İran Türk Dilleri (Halaç Türkçesi), BAP, Yönetici, 01.01.2005-01.01.2010.
Üyelikler
Equipe de Recherche Interdissiplinaire sur les Sociétés Méditerranéennes Musulmanes, INALCO, Fransa, Üye, 2008-2013.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Ortaöğretim Programlarının İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi Çalışmaları, Yer:Antalya, 28.05.2016-30.05.2016.